TRANVIA 2

Dilemas

A filósofa británica Philippa Foot propón o seguinte dilema: Un tranvía percorre sen control as rúas dunha cidade. No seu camiño, este tranvía desbocado, atoparase con cinco persoas atadas ás vías. Ti poderías salvalas, pois estás situado ao lado dunha panca, que de movela, farás que o tranvía cambie de vía indo por outra sección…